Екскурсія по бібліотеці


Директорка
Ленарт Людмила Михайлівна
Тел. (0312) 61 23 78
e-mail: uzhlib@gmail.com
Відділ обслуговування користувачів
Завідувачка відділу Мандзинець М.М.
Тел..(0312) 61 42 23
e-mail: uzhlib@gmail.com
Структура відділу:
·        абонемент;
·        читальний зал;
·        Інтернет-центр.
Відділ обслуговування має універсальний книжковий фонд, який налічує 32 173  екземпляри. Основна частина фонду перебуває у відкритому доступі, що дозволяє читачеві самостійно вибрати книгу і користуватися нею терміном до 30 днів.
 У читальному залі користувачі можуть скористатися цінними книгами, словниками, енциклопедичними та довідковими виданнями, посібниками, журналами та газетами. З метою розкриття книжкового фонду створюються тематичні книжкові виставки, виставки нових надходжень, періодичних видань. У читальному залі працює літературно-мистецька вітальня, де проводяться культурно-просвітницькі заходи.
 Із абонементу книги можна брати додому. Для читачів тут великий вибір художньої літератури, книг для навчання та відпочинку. На абонементі організовуються тематичні виставки літератури, виставки нових надходжень, до знаменних і пам'ятних дат.
Для задоволення інформаційних потреб користувачів у бібліотеці є Інтернет-центр, де можна скористатись доступом до всесвітньої мережі, поспілкуватись по Skypе, знайти необхідну інформацію.
Для користувачів облаштовано комп'ютерні робочі місця з підключенням до Інтернету,  а також вільна Wi-Fi зона.
Послуги центральної міської бібліотеки:
• видача документів у тимчасове користування;
• допомога в підборі літератури;
• тематичне інформування читачів шляхом усного оповіщення;
• виконання бібліографічних запитів;
• інформування про нові надходження літератури;
• підготовка тематичних добірок літератури;
• організація культурно-масових  заходів, книжкових виставок і екскурсій бібліотекою;
• продовження терміну користування книгами і періодичними виданнями;
• користування комп'ютером;
• Wi-Fi-доступ до мережі Інтернет;
• запис інформації на електронні носії.
 Робота відділу обслуговування спрямована на:
• залучення до бібліотеки нових читачів та вивчення їхніх інтересів;
• пропаганду різногалузевої літератури серед читачів, задоволення учбових та професійних запитів;
• оперативне та високопрофесійне обслуговування користувачів під час надання інформації, книг, періодичних видань;
• виховання національної свідомості, культури читання, шанобливого ставлення до книги як до джерела знань;
• посилення роботи, спрямованої на популяризацію краєзнавчої літератури, відродження національної культури, поширення знань про рідне місто з метою більш глибокого ознайомлення населення з культурною спадщиною нашого краю;
• проведення традиційних та впровадження нових форм масової роботи;
• забезпечення вільного доступу до віртуальних інформаційних ресурсів через мережу Інтернет, навчання користувачів роботі на ПК;
• вивчення змін у запитах читацької аудиторії і максимальне задоволення інформаційних запитів читачів;
• впровадження нових форм і методів у роботі з користувачами, особливо з молоддю, які б сприяли розвитку їхніх творчих здібностей та інтересів, задоволенню запитів, розширенню кола користувачів.
Інтернет-центр забезпечує:
§  сучасне комп'ютерне обладнання;
§  зручне приміщення;
§  система навчання користувачів роботі в Інтернет і методам пошуку інформації;
§  індивідуальні консультації для всіх, хто потребує допомоги спеціаліста при роботі в Інтернет;
§  можливість роздруківки інформації, отриманої з мережі, перенесення її на будь-які види носіїв.
Користувачам Інтернет-центру забороняється:
·       псувати обладнання;
· знищувати, додавати і модифікувати інстальоване комп’ютерне обладнання або програмне забезпечення;
·  інсталювати будь-яке програмне забезпечення з Інтернету або з власних дисків на комп’ютер в Інтернет-центрі;
·     порушувати діловий режим роботи (голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів чи бібліотекарів);
·   переглядати сайти, які містять зображення порнографічного змісту чи пропагують насилля над особистістю.
За порушення цих правил адміністрація залищає за собою право заборонити відвідувачу користуватися Інтернет-центром.
У випадку будь-яких неполадок технічного характеру, відвідувач повинен повідомити про це бібліотекаря. 

Відділ комплектування та обробки документів
Завідувачка відділу  Кашубович В.П.
Тел..(0312) 61 42 23
e-mail: uzhlib@gmail.com
                          

 Робота бібліотек міста залежить від якісно укомплектованого книжкового фонду. Цю важливу функцію виконує відділ комплектування та обробки літератури. Штат відділу – 3 кваліфіковані працівники.
Відділ забезпечує:
§  облік бібліотечного фонду ЦБС і кожного структурного підрозділу в розрізі надходження і вибуття за поточний рік;
§технічну обробку нових надходжень та розподіл їх у структурні підрозділи;
§  організацію звіту про рух бібліотечного фонду ЦБС;
§  передплату періодичних видань;
§  контроль переобліку бібліотек-філій згідно з графіком;
§  надання методичної допомоги, консультування з питань формування і зберігання бібліотечних фондів;
§  участь всіх структурних підрозділів ЦБС у внутрішньосистемному обміні, внутрішній перерозподіл літератури.

Працівники відділу організовують і ведуть:
§  обліковий каталог;
§  абетковий каталог;
§систематичний каталог;
§  алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу.
Методист, бібліограф
Головний методист Власик І.І.
Тел..(0312) 61 42 23
e-mail: uzhlib@gmail.com
 Діяльність методиста спрямована на:
• консультативну, методичну, практичну допомогу бібліотекам ЦБС;
• підвищення фахового рівня бібліотечних працівників шляхом проведення майстер-класів, семінарів-тренінгів, днів професійного спілкування;
• вивчення досвіду роботи бібліотек-філій ЦБС, експертизу діяльності бібліотек-філій;
• пошук і виявлення новацій, популяризацію інноваційного досвіду.

Головний бібліограф Лукач С.М.
Тел..(0312) 61 42 23
e-mail: uzhlib@gmail.com
 До основних напрямків бібліографічної діяльності відносяться:
    · Створення та ведення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;
 · Складання бібліографічних посібників різного цільового та читацького призначення;
·    Бібліографічне інформування;
·Довідково-бібліографічне обслуговування;
· Рекомендаційно-бібліографічна діяльність;
· Популяризація бібліографічних знань;
·Всебічне задоволення читацьких запитів, забезпечення оперативного доступу до джерел інформації.

Немає коментарів:

Дописати коментар